Komunikacja pomiędzy Attiny a Arduino

Z tego artykułu dowiesz się, jak wysyłać rozkazy od Arduino do Attiny. Wykorzystamy do tego I2C(TWI).

Wstęp

Co trzeba wiedzieć?

Układ nawet autonomicznie daje dużo ciekawych możliwości, ale jeszcze lepiej wypada w kooperacji! W skrócie rzecz ujmując zamierzam przybliżyć sposób na to, jak wydawać komendy dla Attiny poprzez I2C(TWI)(na przykład z poziomu Arduino)

Do dalszej pracy będziesz potrzebować tej biblioteki. W zamian za klilkaset bajtów pamięci oferuje ona możliwość konfiguracji urządzenia jako I2C(TWI) Slave. Dodam, że banalnie prostej konfiguracji, bo jedyne co tak naprawdę musisz zrobić, to podać wybrany przez Siebie adres! Jeśli jeszcze nie wiesz co to I2C, to po krótce tłumaczę, że jest to bardzo rozpowszechniony standard wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami. Mówiąc językiem laika jest to medium do prowadzenia rozmów pomiędzy różnymi częściami elektronicznymi. Ale po kolei. Najpierw biblioteka. Folder „TinyWireS” umieść w folderze libraries swojego Arduino IDE. U mnie to: C:\Program Files (x86)\arduino-1.0.4\libraries. Żeby uzmysłowić możliwości tego rozwiązania, pokażę Ci dwa programy. Jeden do Attiny, drugi do Arduino Uno.

Ogólna zasada działania: Najpierw Arduino będzie wysyłało numery Pinów, których stan ma być zmieniony. To spowoduje włączanie i wyłączanie kolejnych diod podłączonych do Attiny. Potem Arduino wyśle numer 30, który spowoduje, że Attiny samo włączy i wyłączy po kolei wszystkie diody bez udziału Arduino.

Przykład realizowany jest na Attiny2313, ale bez większych modyfikacji można go zrealizować również na Attiny4313 Trzeba jedynie pamiętać, aby wybrać odpowiednią płytkę w Arduino IDE

Program dla Attiny

Ogólna konstrukcja kodu na Attiny powinna wyglądać mniej więcej tak:

    #include "TinyWireS.h" 
    void setup () {
     TinyWireS.begin(##numer_urządzenia##);
    }
     void loop () {
     if (TinyWireS.available()){
      temp = TinyWireS.receive();
      /*część kodu rozpatrująca co z tym tempem zrobić */
      }
    }

I konkretny przykład:

  #include "TinyWireS.h" 
  byte temp = 0; 
  boolean diodki[16]; 
  /* Zmienne, które będą potrzebne do zrealizowania przykładu:
   temp - do którego będzie zapisywany aktualnie przechwycony 
   bajt 
   diodki - tu są przetrzymywane informacje o stanie 
   poszczególnych pinów (1- wysoki, 0-niski) Include to 
   oczywiście nowa biblioteka, którą testujemy */
  void setup () {
   TinyWireS.begin(0x16); // W tym miejscu inicjalizujemy 
     //TWI i podajemy adres urządzenia. Ja wybrałem 0x16
   for (int i = 0; i < 16 ; i++){
    diodki[i] = 0;
    pinMode(i, OUTPUT);
    digitalWrite (i, LOW);
   } 
  }

  void loop () {

   if (TinyWireS.available()){
    temp = TinyWireS.receive();
  /*Te dwie linijki powyżej to w zasadzie najważniejszy punkt 
  całego przykładu. Funkcja TinyWireS.available() zwraca ilość
  bajtów czekających w buforze. Czyli jeśli nic nie wysyłaliśmy 
  do Attiny, to zwraca zero, a jeśli coś wysłaliśmy, to zwraca
  ile tego czeka. Jeśli mamy oczekujące dane, to za pomocą 
  funkcji TinyWireS.receive() "wyciągamy" dane z bufora i 
  zapisujemy je w zmiennej temp. Każde użycie TinyWireS.receive(),
  to zapisanie do zmiennej jednego bajtu. (tego, który przyszedł 
  najwcześniej) */
  // Wolne przejscie sterowane przez Arduino Master
     if (temp < 16){
     diodki[temp] = ~diodki[temp];
     digitalWrite(temp, diodki[temp]);
     delay(20);
    }
     else {

     // Szybkie przejscie sterowane tylko przez Attiny
      for (int i = 0; i < 16; i++){
     digitalWrite(i, ~diodki[i]);
     delay(300);
     digitalWrite(i, diodki[i]);
     delay(300);
      }
     }
    }
  }

Śmiało możesz go skopiować do Arduino IDE i załadować na Attiny2313 lub 4313.

Program dla Arduino

Potrzebujemy jeszcze kodu, który załadujemy do Arduino, żeby działało jako Master i wysyłało do Attiny odpowiednie komendy.

  #include <Wire.h>

  void setup()
  {
   Wire.begin();
  }

  void loop()
  {
   for (int i = 0; i < 16; i++){
    Wire.beginTransmission(0x16); 
    Wire.write(i);
    Wire.endTransmission(); 
    delay(1000);
    Wire.beginTransmission(0x16);
    Wire.write(i); 
    Wire.endTransmission(); 
    delay(1000);
   }
   Wire.beginTransmission(0x16);
   Wire.write(30); 
   Wire.endTransmission(); 
   delay(10000);
  }

Program najpierw wysyła przez TWI kolejne liczby od 1 do 16. Każda liczba wysyłana jest po dwa razy, gdyż każdorazowe otrzymanie jej przez Attiny oznacza zmianę stanu pinu, na jaki wskazuje wysyłana liczba. Czyli za pierwszym razem pin jest włączany, za drugim razem wyłączany.
Na koniec Arduino wysyła liczbę 30, która jest sygnałem dla Attiny, żeby samodzielnie zaczęło zapalać i gasić po kolei wszystkie piny.

Podłączenie układów

Schemat układu 2313

Schemat podłączenia i2c(TWI)

Schemat podłączenia SPI

W tym miejscu warto dodać krótkie objaśnienie. Diody wpinamy krótką nóżką w niebieską szynę „-” a długą nóżką do pinu Attiny. Rezystory dałem 2k2, ale mogą być różne. Nie chodzi o uzyskanie super jasności, tylko zrozumienie mechanizmów. Dodam również, że można podłaczyć SPI i I2C na raz.

Co warto wiedzieć.

Warto zwrócić tu uwagę na kilka rzeczy (Łatwiej będzie Ci je dostrzec, jeśli teraz siądziesz i zbudujesz zaprezentowany układ):

Ten przykład pokazuje jedynie najprostszą, jednostronną komunikację, która często jest w zupełności wystarczająca.

Powinno teraz paść ważne pytanie: Po co mi to?:

Moim celem nie było dowiedzenie, że to rozwiązanie jest najlepsze. Po prostu sprawdza się lepiej w niektórych przypadkach i na nich właśnie się skupiam. Nie ukrywam, że często szybciej i łatwiej jest zastosować prosty układ multipleksera, czy portu.

Podsumowując kiedy warto sięgnąć po Attiny?:

Przy realizacji tego przykładu warto zaopatrzyć się w Starter Kit. Ma on diody, rezystory, kabelki i wiele innych przydatnych elementów, które w przyszłości wykorzystamy.

Pamiętaj, że to nie koniec możliwości Attiny... To dopiero początek!