Biblioteki - Podstawy języka Arduino

Jak dodać obsługę innych urządzeń

Różne urządzenia podłączane do Arduino mają funkcje ułatwiające ich obsługę. Zestaw takich funkcji nazywany jest biblioteką.

By funkcje biblioteki były dostępne w twoim programie, używa się dyrektywy #include.

#include <Servo.h>

Ta wczytuje do programu obsługę serwomechanizmów.

Wybieranie wbudowanej biblioteki

Wybieranie wbudowanej biblioteki polega na użyciu menu "Szkic -> Include Library". Gdy wybierzesz bibliotekę, Arduino IDE samo dopisze do Twojego kodu odpowiednią dyrektywę #include.

Dodawanie biblioteki z repozytorium

Twórcy Arduino stworzyli internetową bazę danych bibliotek. Jeśli jakiejś ci brakuje, wybierasz w menu opcję "Szkic -> Include Library -> Manage Libraries...".

W tym oknie możesz ściągać lub aktualizować biblioteki z internetu.

Dodawanie niezależnych bibliotek

Niektórych bibliotek nie ma w bazie danych Arduino. Zwykle są dostęopne w róznych zakamarkach internetu jako pliki "zip". Możesz je pobrać i zainstalować, wybierając w menu "Szkic -> Include Library -> Add .zip Library...".

Gdzie znajdę swoje biblioteki?

Biblioteki które zainstalowałeś fizycznie znajdują się tam gdzie wszystkie Twoje szkice, w podkatalogu libraries. Zawsze możesz sprawdzić, gdzie jest katalog ze szkicami zaglądając do ustwień Arduino IDE ("File -> Preferences").

Wszystkie biblioteki, które poprawnie zostały dodane do Arduino IDE powinny pojawić się na liście w menu "Sketch -> Include Library" w sekcji "Contributed libraries".