Odczyt temperatury i wilgotności z użyciem czujnika DHT22

Jak podłączyć oraz odczytać temperaturę i wilgotność z czujnika DHT22 przy pomocy Arduino.

Wstęp

Czujnik DHT22

DHT22 to czujnik wilgotności i temperatury w jednym. Jego podstawową zaletą jest to, że jest bardzo łatwy w użytku. Jego jedyną wadą jest to, że pomiar jest wykonywany co 2 sekundy. Podłączenie do Arduino sprowadza się do podłączenia zasilania, masy i linii danych. Cały czujnik zbudowany jest z dwóch części: pojemnościowego czujnika wilgotności i termistora. Oprócz tego mamy prosty przetwornik analogowo-cyfrowy, dzięki któremu z czujnika wychodzą proste w przetwarzaniu sygnały cyfrowe.

Podstawowe cechy:

Schemat

Wyprowadzenia czujnika DHT22

Zanim zabierzemy się do podłączania, pamiętajmy, że między pinem zasilania, a pinem danych należy wstawić rezystor podciągający 10k lub zbliżony (4.7 - 10k). Następnie montujemy czujnik wraz z rezytorem na płytce stykowej i podłączamy do Arduino według poniższego zdjęcia.

Schemat podłączenia czujnika DHT22

Aby skorzystać z czujnika będziemy potrzebowali odpowiedniej biblioteki która dostępna jest na GitHubie

Razem z biblioteką dostarczany jest przykładowy program DHTtester.ino, za jego pomocą możemy w prosty sposób sprawdzić wilogotność powietrza i temperaturę otoczenia. Wystarczy pin 1 podłączyć do zasilania, pin 2 podłączyć do pinu 2 w Arduino, a pin 4 do masy. Pin 3 zostawiamy niepodłączony. Pamiętamy o rezystorze 10k pomiędzy pinem 1 i 2.

// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain


#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2   // what pin we're connected to

// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11 
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)

// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 Serial.println("DHTxx test!");

 dht.begin();
}

void loop() {
 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
 if (isnan(t) || isnan(h)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT");
 } else {
  Serial.print("Humidity: "); 
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: "); 
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C");
 }
}

Po wgraniu programu uruchamiamy serial monitor. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to powinniśmy ujrzeć pomiary:

Odczyt danych z czujnika DHT22

Podsumowanie

Specyfikacja czujnika DHT11

Czujnik DHT22 jest prosty i tani w użyciu. Dzięki niemu możecie zbudować prostą stację meteorologiczną lub monitorującą parametry w domu. W ofercie są również inne czujniki z serii DHT. Różnią się one pomiędzy sobą dokładnością i zakresem pomiarowym.

Np. inny popularny czujnik z serii DHT, model DHT11 potrafi zmierzyć temperaturę w zakresie 0-50°C oraz wilgotność w zakresie 20-90%RH. Dla przypomnienia nasz DHT22 ma większy zakres temperatur (-40°C do 80°C) oraz wilgotności (od 0 do 99,9%RH). Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać DHT11 w projekcie. Pytanie jak duży zakres pomiarowy będzie potrzebowali. Pamiętajcie że, biblioteka wspiera czujniki DHT11,DHT22,DHT21, także decyzje pozostawiamy Wam, jaki czujnik wykorzystacie w swojej pracy.

Odnośniki