Zagrajmy tato, czyli familiada

Prosta gra dająca dużo radości

Wstęp

Jakiś czas temu wygrzebaliśmy w sieci grę DIY (niestety linku nie pamiętamy) i choć oryginał był na znacznie prostszym PICu, to uznaliśmy, że Arduino Starter Kit jest doskonałym zestawem do zbudowania takiej gry.

Zasada jest prosta – kto pierwszy naciśnie swój przycisk po zapaleniu diody ten dostaje punkt. Jeżeli jednak naciśnie zanim dioda się zapali – punkt dla przeciwnika. Gramy aż ktoś zdobędzie 5 punktów. Zobaczmy to w akcji:

Oprócz diody, która trzeba obserwować potrzebujemy 2 diody pokazujące kto dostał punkt oraz wygrał cały pojedynek, buzzer żeby zagrać prostą melodyjkę dla zwycięzcy i dwa przyciski.

Schemat

Oto schemat podłączeń wykonany we Fritzingu (kolory przewodów zmienione tylko dla zwiększenia czytelności):

Familiada - schemat podłączenia

Tutaj zdjęcie rzeczywistego układu, bo na filmie szczegółów nie widać:

Fizyczne podłączenie układu na płytce prototypowej

Schemat wygenerowany przez Fritzing różni się kilkoma drobnymi rzeczami od rzeczywistej realizacji. I tak są to:

Tym razem – przyciski są podłączone bez żadnego rezystora. Jak zwrócono uwagę w komentarzu, Arduino (ATmega328) ma do wejść cyfrowych podłączony wbudowany rezystor typu pull-up . Wystarczy go włączyć programowo – w procedurze setup przez sekwencję – ustawienie pinu w tryb wejścia a potem zapisanie do niego stanu wysokiego:

pinMode(playerA, INPUT);
digitalWrite(playerA, HIGH);

taka sekwencja włącza wbudowany rezystor pull up i można podłączyć przycisk bezpośrednio do wejścia cyfrowego.

Aplikacja składa się z setup i pętli loop (jak zwykle). W pętli zapalamy czasem (losowo) diodę led. Następnie sprawdzamy czy ktoś nacisnął przycisk. W zależności od tego czy dioda się świeci czy nie, przyznawany jest punkt graczowi (winner). Następuje pokazanie tego kto wygrał (brzęczek i miganie diodą) oraz zwiększany jest licznik zwycięstw gracza (trzymany w tablicy total_wins), a następnie wywoływane jest check_winner, które sprawdza czy ktoś ma już 5 punktów. Jeżeli tak to winner_total odgrywa melodyjkę (znaną z wpisu o buzzerze i miga diodą. Koniec i gramy od nowa.

Kod

int outLED = 4;
int playerA = 2;
int playerB = 3;
int aLED = 5;
int bLED = 6;
int st = LOW;
int total_wins[] = {0,0};

int speakerPin = 11;
int length = 15; // the number of notes
char notes[] = "ccggaagffeeddc "; // a space represents a rest
char champs[] = "fadbc";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 150;


void playTone(int tone, int duration) {
 for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
  digitalWrite(speakerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(tone);
  digitalWrite(speakerPin, LOW);
  delayMicroseconds(tone);
 }
}

void playNote(char note, int duration) {
 char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
 int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };

 // play the tone corresponding to the note name
 for (int i = 0; i < 8; i++) {
  if (names[i] == note) {
   playTone(tones[i], duration);
  }
 }
}

void flashLED(int no) {
 digitalWrite(no, !digitalRead(no) );
}


void winner(int pl) {
  int tempo = 400;
  digitalWrite(pl+aLED, HIGH);
  for (int i = 0; i < 2; i++) {

   playTone(1600 , tempo);


  // pause between notes
  }
  st = LOW;
  digitalWrite(pl+aLED, LOW);
  digitalWrite(outLED, st);
  delay(500);
  total_wins[pl]++;
  check_winner();
}

void check_winner() {
 if(total_wins[0] >= 5) {
  total_wins[0]=0;
  total_wins[1]=0;
  winner_total(0);
 }
 if(total_wins[1] >= 5) {
  total_wins[0]=0;
  total_wins[1]=0;
  winner_total(1);
 }

}
void winner_total(int pl) {
  for (int i = 0; i < length; i++) {
  if (notes[i] == ' ') {
   delay(beats[i] * tempo); // rest
  } else {
   playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
   flashLED(pl+aLED);
  }

  // pause between notes
  delay(tempo / 2);
  }
 //  st = LOW;
 // digitalWrite(outLED, st);
//  delay(500);

};

void setup () {
 pinMode(outLED, OUTPUT);
 pinMode(speakerPin, OUTPUT);
 pinMode(aLED, OUTPUT);
 pinMode(bLED, OUTPUT);
 digitalWrite(outLED, HIGH);
 pinMode(playerA, INPUT);
 digitalWrite(playerA, HIGH);
 pinMode(playerB, INPUT);
 digitalWrite(playerB, HIGH);

 Serial.begin(9600);
};void loop(){
 if (random(2000) < 1) {
  st = HIGH;
  digitalWrite(outLED, st);
 }
 if (st == HIGH) {
  if(digitalRead(playerA) == LOW) {
   Serial.println("A!!!!!!!!");
   winner(0);

  }
  if(digitalRead(playerB) == LOW) {
   Serial.println("B!!!!!!!!");
   winner(1);

  }
 } else {
  if(digitalRead(playerB) == LOW) {
   winner(0);
  }
  if(digitalRead(playerA) == LOW) {
   winner(1);
  }
 }

 delay(1);

};

Spis części użytych w projekcie

Zestaw elementów (wszystkie wchodzą w skład Starter Kitu):

Arduino1   Arduino Uno
Breadboard1  Generic Breadboard
J1      Piezo Speaker
LED1     Red LED - 5mm
LED1     Red LED - 5mm
LED1     Red LED - 5mm
R1      270Ω Resistor
R1      270Ω Resistor
R1      270Ω Resistor
R1      270Ω Resistor
S1      Pushbutton
S1      Pushbutton

Shopping List

Quantity  Part

4    270 Ω Resistor
1    Arduino Uno
1    Generic Bajillion Hole Breadboard
1    Piezo Speaker
2    Pushbutton
3    Red LED