Funkcje - Podstawy języka Arduino

Jak stworzyć klocki z których ułożysz program

Funkcja to takie opakowanie dla kawałka kodu. Pozwala przypisać kawałek kodu do ładnej nazwy. Dzięki temu wiadomo co ten kawałek robi.

int pomnozPrzezDwa(byte liczba)
{
  return liczba * 2;
}

Funkcja ma nazwę "pomnozPrzezDwa".

W nawiasie są dane wejściowe zwane argumentami. Można je traktować wewnątrz funkcji jak zmienne.

int przed nazwą funkcji oznacza jakiego typu dane będą z funkcji wychodzić.

Za poleceniem return [ang. zwrot, powrót] pisze się wartoś, jaka ma z funkcji wyjść. W tym przypadku będzie to wynik mnożenia.

By uruchomić program funkcji, w innym miejscu kodu programu piszesz:

int zmienna;

zmienna = pomnozPrzezDwa(8);

W "zmienna" powinna pojawić się wartość 16, czyli wynik mnożenia 8 * 2.

Istnieje typ funkcji void. Oznacza on, że funkcja niczego nie zwraca. Taką funkcję wywołuje się bez przypisania jej wyniku do zmiennej.

Funkcje nie muszą mieć też argumentów.

nazwaFunkcji();