Pętle - Podstawy języka Arduino

Jak sprawić by program wykonał coś kilka razy

Pętle służą do wykonywania kodu w klamerkach ciągle od nowa, aż zostanie spełniony warunek.

Podstawowym rodzajem pętli jest while [ang. dopóki].

int zmienna = 0;

while (zmienna < 10)
{
  zmienna++;
}

Program będzie wykonywał kod w klamerkach ciągle od nowa dopóki "zmienna" będzie miała wartość mniejszą niż 10.

W nawiasie mogą być takie warunki jak używane w if.

Bardziej rozbudowaną pętlą jest for [ang. dla, ku czemuś podążać].

Można za jej pomocą tworzyć pętle, które podają kolejne wartości do kodu w klamerkach.

for (int a=0; a<10; a++)
{

}

Dla kodu w klamerkach będzie dostępna zmienna "a". Kod w klamerkach wykona się 10 razy od nowa, za każdym razem w zmiennej "a", dostanie kolejną liczbę od 0 do 9.

Przykład dla liczenia w dół:

for (int a=9; a>=0; a--)
{

}

Kod w klamerkach wykona się 10 razy od nowa. Za każdym razem w zmiennej "a" dostanie kolejną liczbę od 9 do 0.

W pętli for w nawiasie oprócz warunku do spełnienia masz dodatkowe dwa argumenty.