Wstęp

Gdy poznamy już trochę Arduino w głowie każdego prędzej czy później pojawi się pomysł na projekt, który wymaga aby Arduino mogło połączyć się z siecią. Czy to będzie automatyka domowa dostępna przez sieć, czy zestaw czujników raportujący odczyty do bazy danych – trzeba jakoś połączyć Arduino do Internetu. I tu z pomocą przychodzi nam Ethernet Shield.

Najpierw trochę historii. Ethernet Shield był początkowo kompatybilny z małym Arduino. Dlaczego nie z Mega? Otóż do komunikacji z układem W5100 będącym sercem shielda wykorzystywany jest protokół SPI – na cyfrowych wejściach nr 10, 11, 12 i 13. W Arduino Mega SPI jest na innych wejściach. Można to obejść wyginając nóżki shielda i podłączając je do właściwych wejść cyfrowych kabelkiem.

Ale to dotyczy starszych shieldów. Obecnie sprzedawane przez Nettigo Ethernet Shieldy są kompatybilne zarówno z małymi Arduino (UNO, Duemilanove) jaki i Mega (te z procesorami ATmega1280 i ATmega2560 ) . Po czym poznać takiego shielda? Jeżeli jest na nim gniazdo kart microSD – znaczy to, że to jest nowsza wersja.

Ethernet Shield z gniazdem kart microSD

Wspomniany już został W5100 – układ scalony koreańskiej firmy WIZnet, napędzający Ethernet Shielda. Różni się tym od wielu innych kontrolerów Ethernet, że stos TCP/IP jest zaimplementowany bezpośrednio w układzie scalonym. Co to znaczy dla użytkownika ? Że biblioteka, którą musisz wykorzystać aby komunikować się ze światem potrzebuje mniej pamięci RAM i zajmuje mniej pamięci flash w porównaniu z układami nie mającymi na sobie stosu TCP/IP.

Jak korzystać z Ethernet Shielda?

Jest wiele przykładów w sieci jak tworzyć strony WWW wyświetlające dane z Arduino. Jednak, jeżeli masz już większe  doświadczenie z programowaniem Arduino to pewnie wiesz, że wszystkie łańcuchy znakowe, nawet te zdefiniowane w kodzie zajmują RAM, którego w ATmedze zawsze mało.

Weźmy oficjalny przykład z Arduino Tutoriala. Kod:

 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println();

Zajmie nam 40 bajtów RAMu (15 znaków w HTTP… + kończące zero i 23 w Conte… + kończące zero). Łatwo sobie wyobrazić co to znaczy gdy mamy 2kB do dyspozycji w ogóle. Strona HTML nie może być zbyt rozbudowana.

Istnieje pewne rozwiązanie, które może nam pomóc – czyli przechowywanie stringów w pamięci Flash. Pozwala to zmniejszyć użycie pamięci RAM, ale często kosztem dodatkowego kodu. Dostęp do stringów tak definiowanych wymaga użycia specjalnego makra i kompilator nie pozwoli nam korzystać z tego makra w wywołaniu funkcji oczekującej

  char *

jako argumentu. Na dodatek – każda zmiana w kodzie HTML, który chcemy wysłać oznacza, że trzeba zmodyfikować szkic i wgrać go w Arduino.

Zaraz, przecież Ethernet Shield od dwóch wydań ma na sobie gniazda na karty microSD – nie można jakoś wykorzystać przestrzeni jaką dają karty SD? Można, ale trzeba się trochę postarać.

Najpierw – Ethernet Shield musi zostać skonfigurowany do pracy w sieci – oznacza to ustawienie adresu MAC oraz IP. Można to zrobić tak:

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,168,1, 177 };

Ethernet.begin(mac, ip);

Adres MAC najlepiej, zamiast wymyślać samemu odczytać z naklejki jaka znajduje się na spodzie shielda. Adres IP zależy od konfiguracji sieci. Powyższa sekwencja

  Ethernet.begin

będzie działać tylko w sieci lokalnej – tzn gdy wszystkie adresy IP znajdują się w jednej podsieci. Jeżeli shield ma się łączyć z hostami w innych sieciach (zarówno jako klient lub gdy ma służyć jako serwer) musicie podać jeszcze jeden argument – tablice z 4 liczbami – adres IP domyślnej bramki (default gateway). Więcej w opisie biblioteki Ethernet.

Większość klocków mamy prawie gotowych. Biblioteka Ethernet, wchodząca w skład Arduino IDE, nie jest tym co nam najbardziej będzie pasować. Ułatwia ona tworzenie m.in. serwera TCP, ale do serwera HTTP jeszcze trzeba kawałek. Dlatego przyda się nam Webduino– na bazie biblioteki Ethernet, ktoś za nas wykonał spory kawałek pracy budując serwer HTTP.

Normalnie ściągnęlibyśmy ze strony Downloads
bibliotekę i rozpakowalibyśmy w

  sketchbook/libraries

Na nasze potrzeby będziemy modyfikować trochę Webduino,  będzie do ściągnięcia na końcu tego mini-tutoriala, więc na razie nic nie trzeba instalować.

Webduino – jak zaczać?

Na początek musimy wiedzieć, że za pomocą

void addCommand(const char *verb, Command *cmd);

możemy zarejestrować dowolną funkcję wywoływaną gdy URL będzie pasował do

  verb

Przykład:

webserver.addCommand("blob.htm", &blob);

Jeżeli URL będzie się zaczynał (tzn porcja po adresie Arduino) od
blob.htm
wówczas wywołana zostanie funkcja

  blob

która musi przyjmować argumenty zgodnie ze zdefiniowanym typem

Command
typedef void Command(WebServer &server, ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete);

server to obiekt WebServer, dla którego nastąpiło wywołanie metody, type to rodzaj połączenia INVALID, GET, HEAD, POST,url_tail to jest to co zostało w URLu po dopasowanym blob.htm. Jeżeli URL został obcięty ze względu na niewielki bufor używany przez Webduino (ehh ta pamięć), to ostatni parametr tail_complete będzie miał wartość false.

OK, ale to mało wygodne musieć rejestrować każdą funkcję, zwłaszcza, że chcemy serwować dane z karty SD, której zawartości nie znamy. Przyda się nam teraz

  setFailureCommand

która pozwoli zarejestrować funkcję w naszym kodzie wywoływaną, gdy nie nastąpiło żadne inne dopasowanie do zarejestrowanych funkcji przez

  addCommand

Czyli jeżeli URL nie pasuje do żadnej zgłoszonej wcześniej funkcji, wówczas zostanie wywołana funkcja podana do

  setFailureCommand

Teraz wystarczy w niej sprawdzić czy

  url_tail

jest nazwą pliku na karcie SD (ponieważ nie nastąpiło żadne dopasowanie,

  url_tail

zawiera pełny URL włącznie z pierwszym znakiem / za adresem Arduino). Gdy pliku nie ma – wyświetlamy HTTP 404, jeżeli jest – wystarczy go wysłać do klienta.

Jak odczytać plik z karty SD?

Podobnie jak z serwerem HTTP nie musimy robić wszystkiego sami. Dobrą pomocą do stworzenia tego szkicu był tutorial przygotowany przez Limor Fried czyli – LadyAda . Korzysta on z biblioteki SdFatLib , która ma wsparcie dla systemów plików FAT16 i FAT32 (czyli tego co zwykle na kartach SD i SDHC jest).

Kod inicjalizacji i obsługi plików w zasadzie został wzięty z tego tutoriala. Omówię tutaj funkcję

  fetchSD

która została zarejestrowana przez

  setFailureCommand

Jej zadaniem jest znaleźć plik na karcie i wysłać go do przeglądarki:

P(CT_PNG) = "image/png\n";
P(CT_JPG) = "image/jpeg\n";
P(CT_HTML) = "text/html\n";
P(CT_CSS) = "text/css\n";
P(CT_PLAIN) = "text/plain\n";
P(CT) = "Content-type: ";
P(OK) = "HTTP/1.0 200 OK\n";
void fetchSD(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *urltail, bool){
  char buf[32];
  int16_t readed;

  ++urltail;
  char *dot_index; //Where dot is located
  if (! file.open(&root, urltail, O_READ)) {
    //Real 404
    webserver.httpNotFound();
 } else {
  if (dot_index = strstr(urltail, ".")) {
    ++dot_index;
    server.printP(OK);
    server.printP(CT);
    if (!strcmp(dot_index, "htm")) {
        server.printP(CT_HTML);

    } else if (!strcmp(dot_index, "css")) {
        server.printP(CT_CSS);

    } else if (!strcmp(dot_index, "jpg")) {
        server.printP(CT_JPG);

    } else {
        server.printP(CT_PLAIN);
    }
    server.print(CRLF);
  }
  readed = file.read(buf,30);
  while( readed > 0) {
    buf[readed] = 0;
    bufferedSend(server,buf,readed);
    readed = file.read(buf,30);
  }
  flushBuffer(server);
  file.close();
  }
}

Na samym początku mamy zarejestrowanych kilka stałych znakowych przechowywanych w pamięci flash.

P(CT_PNG) = "image/png\n";

Makro

  P

jest częścią Webduino, które służy do zapisywania stringów na pamięci flash a nie w RAM. A stałe te to są nazwy różnych formatów danych, tzw MIME Type, jakie chcemy obsługiwać. O co chodzi? Przeglądarka nie wie jakie dane zostaną wysłane przez serwer. Czy to będzie HTML czy obrazek dowiaduje się ona właśnie z nagłówka
Content-Type
o którym za chwilę.

Następnie‚ pozbywamy’ się wiodącego ukośnika:

  ++urltail;

potem próbujemy otworzyć plik na karcie SD – jeżeli nie udaje się – to wyświetlamy błąd HTTP 404 (Not Found):

  if (! file.open(&root, urltail, O_READ)) {
    //Real 404
    webserver.httpNotFound();
 } else {

jeżeli się udało otworzyć plik, to w

  else

spróbujemy go odczytać i wysłać do klienta.

Teraz kilka uwag. Po pierwsze – SdFatLib obsługuje tylko krótkie nazwy w formacie 8.3. Jeżeli spróbujesz użyć dłuższych nazw (które FAT32 dopuszcza) to pamiętaj, że nazwa widziana przez SdFatLib będzie inna od tej, którą zobaczysz po podmonotwaniu karty w twoim komputerze. I jeżeli zrobisz plik
index.html
(cztery znaki w rozszerzeniu), wówczas nazwa będzie dla SdFatLib
ind~1.htm
Cóż, nawet jeżeli teraz w komputerze zmienisz nazwę na
index.htm
wpis w katalog będzie w rozszerzonej formie. Musisz skasować plik i utworzyć go na nowo z nazwą w formacie 8.3.

Druga uwaga jest taka – z oczywistych względów (FISI :) ) nie będziemy się przejmować katalogami i zakładamy że wszystkie pliki są w głównym katalogu. Może w późniejszych wersjach kodu dodam obsługę trochę bardziej skomplikowanych struktur.

OK, wracamy do kodu

  fetchSD

Skoro udało się nam otworzyć plik, to szukamy kropki w nazwie pliku i jeżeli ją znajdziemy to sprawdzamy czy pozostała część (w domyśle – rozszerzenie) będzie pasować do znanych nam rozszerzeń. Bo nie wystarczy nam wysłać danych do klienta HTTP – musimy wysłać nagłówek z informacją o właściwym
Content-Type
(mówiliśmy o tym już wcześniej), inaczej dane mogą zostać błędnie zinterpretowane przez przeglądarkę.
</p>

Słowo o tym jak wygląda odpowiedź serwera WWW. Podzielona ona jest na dwie części. Pierwsza to tak zwane nagłówki. Przeglądarka jako nagłówek traktuje wszystko to co na początku, aż natrafi na pustą linię tekstu (linie są oddzielane znakami CR LF). Reszta to właściwa odpowiedź. Jak co ona zostanie zinterpretowana, będzie zależało od nagłówków. Serwer może pomóc przeglądarce przez ustawienie nagłówka określającego typ danych:

Content-type: text/html

Do pierwszego dwukropka jest nazwa nagłówka (tutaj
Content-Type
) potem wartość nagłówka. Tutaj używane są tak zwane typy
MIME. I tak może to być np

  image/png

dla obrazka PNG,

  image/jpg

dla JPG czy

  text/html

dla pliku HTML.

Obowiązkowym nagłówkiem jest status – czyli czy żądanie klienta zostało obsłużone, czy wystąpił błąd a może przekierowanie.

  HTTP/1.0 200 OK

znaczy – jest dobrze, będzie żądna treść. Najpierw jest protokół i jego wersja (

  HTTP

w wersji 1.0) a następnie sam kod 200 – w świecie HTTP znaczy to że jest dobrze. Inne częste kody to 404 – nie znaleziono zasobu (sławne
Not Found
), 301 i 302 – przekierowania.

Wiedząc to, staramy się rozpoznać rozszerzenie pliku i wysłać odpowiedni nagłówek:

  if (dot_index = strstr(urltail, ".")) {
    ++dot_index;
    server.printP(OK);
    server.printP(CT);
    if (!strcmp(dot_index, "htm")) {
        server.printP(CT_HTML);

    } else if (!strcmp(dot_index, "css")) {
        server.printP(CT_CSS);

    } else if (!strcmp(dot_index, "jpg")) {
        server.printP(CT_JPG);

    } else {
        server.printP(CT_PLAIN);
    }
    server.print(CRLF);

Funkcje z dużym P na końcu oczekują nie

  char *

ale

  const prog_uchar *

Mamy już wysłany nagłówek HTTP (zakończony pustą linią)

  server.print(CRLF)

więc wyślemy same dane:

  readed = file.read(buf,30);
  while( readed > 0) {
    buf[readed] = 0;
    bufferedSend(server,buf,readed);
    readed = file.read(buf,30);
  }
  flushBuffer(server);
  file.close();

Czytamy po 30 bajtów, wysyłamy do klienta przez funkcję buforującą wysyłane dane. Po co? Otóż jeżeli użyjemy najprostszego rozwiązania i będziemy wysyłać dane znak po znaku, wówczas każdy znak będzie w odrębnym pakiecie TCP. Bardzo (naprawdę, uwierz, naprawdę) nieefektywne rozwiązanie. Po prostu

  server.write

wysyła od razu dane.

Dlatego napisałem funkcję

  bufferedSend

która jako argumenty bierze obiekt serwera WWW, wskaźnik na bufor z danymi i rozmiar bufora. Czemu nie korzystamy z funkcji określających rozmiar bufora znakowego takich jak

  strlen

Bo działać to może tylko gdy dane są tekstowe. Jeżeli dane są binarne (obrazki) to znacznik końca łańcucha może pojawić się w
legalnym
strumieniu danych.

W C i C++ znakiem końca łańcucha jest znak 0 (nie cyfra, tylko bajt o wartości 0). Jeżeli w naszym strumieniu danych mogą pojawić się zera, wszystkie funkcje związane z łańcuchami znakowymi, a oferowane przez standardową bibliotekę nie przydadzą się nam

Z tego powodu musimy wprost określić ilość danych wysyłanych do bufora.

I w zasadzie to tyle. Mamy na Arduino serwer WWW wysyłający dane z karty SD.

Czy to ma sens?

Wystarczy kilka testów z bardziej złożoną stroną WWW (nie jeden plik HTML ale do tego jakieś CSS i obrazki), żeby przekonać się, że rozwiązanie to ma swoje ograniczenia. Arduino jest jednowątkowe, więc każdy element z naszego serwera WWW jest ściągany po kolei. Oznacza to, że z punktu widzenia użytkownika
strona się wolno ładuje

Więc po co to? Arduino może prezentować dane zbierane z czujników w przyjaźniejszej formie jeżeli nie będzie ograniczeniem ilość pamięci RAM potrzebnej bardziej rozbudowanej stronie WWW. Trzymając kod HTML na karcie SD pozbywamy się tego ograniczenia. Ale jak w HTMLu trzymanym na karcie SD umieścić dane zebrane z czujników przez Arduino?

Potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam wstrzyknąć dane do HTMLa pomiędzy ‚odczytem’ a ‚wysłaniem’. Czyli coś jak:

PHP dla Arduino

OK, to jest na wyrost :) potrzebujemy czegoś co bardziej przypomina szablony niż pełne PHP, ale na początku PHP też nie powalało funkcjonalnością :)

O tym jak zrobić taki parser (i pełny kod szkicu) – w następnym odcinku . Stay tuned.