Piny analogowe - Podstawy języka Arduino

Jak zmierzyć napięcie za pomocą Arduino

Piny analogowe potrafią mierzyć napięcie.

Wejścia analogowe w Arduino UNO

W Arduino UNO piny wejść analogowych znajdują się w prawym dolnym rogu. Ponumerowane są od 0 do 5. Pozwalają mierzyć napięcie od 0 do 5 V. Rozdzielczość wynosi 10 bitów, co daje 1024 poziomy napięcia i dokładność 0,005 V.

analogRead - mierzenie napięcia

wartosc_wejscia = analogRead(numer_pinu);

analogRead [ang. odczyt z pinu analogowego] - odczytuje napięcie jakie wpływa do jednego z pinów analogowych.

Argumenty

Wartość zwracana

Przykład użycia

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  word value = analogRead(2);
  Serial.print(F("Wejscie analogowe 2 ma wartosc: "));
  Serial.println(value);

  delay(500);
}

Program odczytuje wartość napięcia jakie wpływa do pinu analogowego 2. Zapisuje tą wartość do zmiennej "value". Następnie wysyła ją do komputera, gdzie możesz ją odczytać za pomocą "Monitora portu szeregowego".

W ramach testów możesz do wejścia analogowego podłączać na przemian GND, 5 V i 3,3 V z pinów "POWER". Możesz też mierzyć inne napięcia nie przekraczające 5 V.

analogReference - ustawianie maksymalnego napięcia pomiarowego.

analogReference(zrodlo_napiecia);

analogReference [ang. napięcie odniesienia] - ustawia napięcie odniesienia dla wejść analogowych.

Jeśli do wejść analogowych wpływają napięcia o zakresie dużo mniejszym niż 5 V, wtedy pomiar napięcia nie jest tak dokładny. Ta funkcja może sprawić, że wartość 1023 będzie osiągana przy niższym napięciu, co poprawi dokładność pomiaru.

Argumenty

Przykład użycia

analogReference(INTERNAL);