Warunki - Podstawy języka Arduino

Jak sprawyć, by program podejmował decyzje

Warunki służą do podejmowania decyzji w programie.

Tworzy się je za pomocą polecenia if [ang. czy?].

if () {

}

Jeśli warunek z nawiasu jest spełniony, to zostanie wykonany kod znajdujący się między klamerkami.

Istnieje jeszcze jedna forma "if..else".

else [ang. w przeciwnym razie].

if () {

}

else {

}

Jego działanie polega na tym, że jeśli warunek w if nie zostanie spełniony, to zostanie wykonany kod w

Rodzaje warunków

Jeśli chcesz sprawdzić czy w zmiennej zapisana jest jakaś konkretna liczba używasz znaczka ==.

if (zmienna == 2) {

}

Program wykona kod w klamerkach jeśli w "zmienna" będzie zapisana liczba 2.

UWAGA W języku Arduino w warunku, przy sprawdzaniu równości korzysta się z podwójnego znaku równości (==).
Pojedynczy znak równości (=) oznacza przypisanie, czyli inną operację. Formalnie można ją wpisać w warunku i Arduino IDE
nie zgłosi tego jako błąd, a działanie warunku będzie zupełnie inne. Czyli, równość sprawdzaj zawsze przez:
if (zmienna == 1) a nie if (zmienna = 1)

Dostępne znaczki do warunków. Kod w klamerkach wykona się jeśli:

Można też łączyć kilka warunków w jednym if.

if (zmienna1 == 2 && zmienna2 > 10)
{

}

Program w klamerkach wykona się kiedy jednocześnie będą spełnione obydwa warunki.

Dostępne znaczki łączenia warunków: