Każdy z nas łatwiej zapamiętuje nazwy niż liczby. Na tym opiera się współczesne programowanie. By pod wygodnymi, krótkimi nazwami stworzonymi przez programistę zapamiętać liczby i kawałki kodu.

Zmienne służą do wygodnego zapamiętywania danych programu pod jakąś nazwą.

Ponieważ są różne rodzaje danych, są też różne rodzaje zmiennych.

Żeby zapamiętać liczbę, trzeba stworzyć zmienną typu int [ang. skrót "integer" - liczba całkowita (ujemne i dodatnie bez ułamków)].

int nazwaZmiennej;

By zapamiętać napis używa się zmiennych typu String [ang. ciąg znaków].

String zmiennaZNapisem;

Zapisywanie danych w zmiennej

Do zapisywania danych w zmiennej służy znaczek =.

int jakasZmienna;

jakasZmienna = 2;

int innZmienna = 2500;

String napis = "Napis w zmiennej";

Różne rodzaje zmiennych

Komputery, a szczególnie małe kontrolery jak Arduino mają mało pamięci. Wymyślono więc różne rodzaje zmiennych liczbowych. Przechowują różne zakresy liczb, im mniejszy, tym mniej zajmuje pamięci.

Są też dodatkowe rodzaje zmiennych do liczb ułamkowych:

float zmiennaZUlamkiem = 2.54;

double liczbaPi = 3.1415926535897;

Przetwarzanie jednego typu na inny

Czasem zachodzi potrzeba zamiany jednego rodzaju zmiennej na inny np. liczbę na napis.

String tekst;
int liczba = 200;

tekst = String(liczba);

Zamienia liczbę ze zmiennej "liczba" na tekst w zmiennej "tekst".
Wystarczy napisać na jaki typ chcesz zamienić i w nawiasie wstawić nazwę zmiennej.

Dostępne typy do zamiany to:

Obliczenia na zmiennych

Możesz przekazać dane z jednej zmiennej do drugiej.

zmienna1 = zamienna2;

Możesz robić obliczenia i ich wynik zapisywać do zamiennej.

zmienna2 = 2 + 2;

Możesz robić obliczenia z udziałem zmiennych.

zmienna2 = zamienna1 * 3;

Dostępne znaczki do obliczeń:

Skróty obliczeń

Jeśli operujesz na tej samej zmiennej, są też skróty niektórych operacji. Zamiast pisać:

zmienna = zmienna + 1;

Można napisać w skrócie:

zmienna += 1;

albo jeszcze krócej:

zmienna++;

Dostępne skróty to:

Przykład

int licznik = 0;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  Serial.println(licznik);

  licznik++;

  delay(500);
}

Program wyświetla w monitorze portu szeregowego kolejne liczby co pół sekundy.