Przerwania w tinyBrd

Jak wybudzić tinyBrd

Arduino i użycie przerwań

Co to jest przerwanie i jak go używać na Arduino

Dokumentacja do tinyBrd

Przegląd dokumentacji do tinyBrd

Zmierz prędkość i kierunek wiatru

Podłączenie i odczyt z czujnika wiatru

Odbieranie danych przez tinyBrd

tinyBrd może nie tylko nadawać ale też odbierać dane

Instalacja bibliotek dla tinyBrd

Niezbędne kroki by móc zacząć pracę z tinyBrd

Arduino i MOSFET

Steruj urządzeniami z użyciem MOSFETu

Raspberry odbiera dane z NRF24L01

Jak odebrać dane z tinyBrd na Raspberry