Wykresy danych z Pogodełka

Wysłaj dane z Pogodełka prosto w chmurę, czyli wejdź na ma mapę OpenSense!

Montaż i uruchomienie Pogodełka

Zmontuj Pogodełko - stację meteo z WiFi

Wgrywanie oprogramowania na ESP8266/NodeMCU/Wemos

Jak wgrać program na ESP (NodeMCU,Wemos itp)

HC-05 - Moduł bluetooth dla Arduino i nie tylko

Konfiguracja i podłączenie modułu HC-05

Przerwania w tinyBrd

Jak wybudzić tinyBrd

Arduino i użycie przerwań

Co to jest przerwanie i jak go używać na Arduino

Dokumentacja do tinyBrd

Przegląd dokumentacji do tinyBrd

Zmierz prędkość i kierunek wiatru

Podłączenie i odczyt z czujnika wiatru